FORGOT YOUR DETAILS?

Naše služby

PR & Media Relations

Pozitivní mediální obraz je v dnešní době předpokladem k efektivnímu prosazení vlastních zájmů v tvrdém konkurenčním prostředí. Máme zkušenosti z obou břehů komunikace, známe redakce a tvorbu médií zevnitř a máme zkušenosti s komunikací s nimi z pozice politické i úřední. Udržujeme množství osobních vazeb s novináři napříč médii.

Stavíme na individuálním přístupu ke strategickým cílům klienta a tomuto přístupu podřizujeme naší práci. Dlouhodobě sledujeme cíle klienta jako své vlastní, proaktivně působíme na jejich naplňování a vytipováváme potenciální rizika. Podstatou úspěchu je efektivní komunikace s veřejností a vytváření cílené veřejné poptávky, s níž máme bohaté zkušenosti.

V oblasti Media Relations a PR nabízíme následující služby:

Mediální zastupování a produkce

  • Tvorba obsahu na klíč. Vytvoříme mediální obsah, PR články i články na aktuální témata, ghostwriting, copywriting, content marketing. Profesionálně povedeme sociální média.
  • Krizová komunikace. Když se objeví problém, poradíme, jak komunikovat. Víme, co v jakou chvíli říct, co zdůraznit a kdy naopak mlčet.
  • Tiskový mluvčí. Zajistíme tiskový servis od přípravy tiskových zpráv po komunikaci s médii. Pokud o to klient stojí, ujmeme se role tiskového mluvčí.
  • Grafické služby. Vytvoříme kompletní grafickou identitu společnosti či kampaně od vizitky po billboard.
  • Dodáme letáky, plakáty či bannery s funkčním textem a profesionální grafikou.
  • Webové stránky. Navrhneme a vytvoříme moderní webovou prezentaci, která bude designem i funkčností odpovídat aktuálním standardům včetně bezpečnosti.
  • Tvorba audiovizuálních materiálů. Profesionálně natočíme či nafotíme akce klienta, vytvoříme promo video, klip či reklamu.
  • Inzerce. Navrhneme odpovídající média pro inzerci a celý nákup zařídíme. Vytěžíme z ní maximum. Domluvíme i jiné druhy spolupráce (blogeři, barter, sponzoring).
  • Mediální trénink. Zajistíme mediální trénink na míru potřebám klienta, případně s předními profesionály v daném oboru.

Identifikace mediálních témat

Ve spolupráci s klientem definujeme témata, v nichž je silný, uchopíme je tak, aby byla mediálně atraktivní, a pomůžeme je prosadit ve veřejném prostoru.

Vytváření mediální poptávky po cílovém tématu

Naše cílená spolupráce se zájmovými skupinami a občanskou společností (jakož i její spoluvytváření) jsou mnohdy další účinnou cestou k podpoře specifických zájmů klienta. Při jejich prosazování přistupujeme proaktivně k vytváření cílených či souvisejících témat ve veřejném prostoru prostřednictvím pomoci mediálním pracovníkům, a to i konkrétní pomocí při hledáni obsahu jejich další práce.

Komplexní mediální monitoring

Připravíme mediální audit a nastavíme mediální strategii. Identifikujeme cílová média a novináře, na které má smysl se zaměřit. Budeme pravidelně zasílat sofistikovaný monitoring médií se zaměřením na to podstatné.

Event management

Zorganizujeme tiskové konference, brífinky i kulaté stoly, sezveme novináře a postaráme se o výstupy. Připravíme i jakýkoli jiný druh akce.

Příprava na mediální vystoupení

Komplexně připravíme klienta na mediální vystoupení. Vytvoříme rešerši pořadu i oponentů včetně jejich argumentačních pozic, zpracujeme precizní přípravu možných témat, dodáme ověřené podklady a osobně klienta proškolíme.

Legislativní monitoring

V rámci oboru činnosti klienta umíme identifikovat okruh připravovaných předpisů, který má vliv na jeho každodenní činnost.

Poskytujeme pravidelné zprávy, které naše klienty s předstihem seznámí s potenciálními přínosy, stejně tak jako s možnými negativními dopady a riziky plynoucími z nových předpisů a umožní jim se včas efektivně připravit na nové situace.

Analýza připravované legislativy

Monitorujeme a analyzujeme právní předpisy již v celém průběhu jejich přípravy, kdy dochází mnohdy ke značným změnám původních záměrů prostřednictvím připomínkových řízení, Legislativní rady vlády, až po pozměňovací návrhy v Parlamentu ČR.

Zprávy poskytujeme pravidelně (dle dohody s klientem, zpravidla měsíčně) v přehledných tabulkách s komentáři k jednotlivým dopadům, které jsou srozumitelné i pro právního laika. Osobně s klientem v případě potřeby konzultujeme jednotlivé návrhy.

Náš tým pracuje na základě zkušeností s analýzou vládní agendy na Úřadu vlády ČR, dlouholetou prací s legislativou v Poslanecké sněmovně ČR se znalostí historie prosazování legislativních záměrů. Rovněž využíváme své pravidelné osobní kontakty na pracovníky institucí s potřebnými kompetencemi.

 

TOP